Medicină de familie

Medicina de familie este specialitatea medicală care asigură asistenţa medicală primară şi continuă contribuind, prin acţiuni preventive, educaţionale, terapeutice şi de recuperare, la promovarea stării de sănătate a individului, a familiei şi a colectivităţii, fără a se limita la un anumit tip de boli.

Medicul de familie este prima persoană la care trebuie să ajungeţi pentru a beneficia de asistenţă medicală. În funcţie de situaţie, medicul de familie poate recomanda efectuarea unor investigaţii paraclinice (analize de laborator, imagistică medicală), poate acorda o trimitere către un medic specialist pentru investigaţii sau, direct, pentru internarea în spital.

Dincolo de competenţa pur profesională, calităţile unui bun medic de familie sunt: de a explica limpede pacienţilor lucruri legate de sănătatea lor, de a-i informa în privinţa tuturor opţiunilor posibile privind prevenirea bolilor, diagnosticul şi tratamentul; de a putea fi uşor de găsit şi de abordat de către pacienţii săi; de a avea relaţii şi legături în lumea medicală şi de a avea noţiuni de legislaţie medicală.

 

Pacientul şi medicul lui: drepturi şi obligaţii

Între pacient şi medicul său de familie se stabileşte o relaţie de parteneriat de tip „contract mutual”, fiecare având faţă de partenerul său drepturi şi obligaţii.

 

Drepturile pacienţilor în raport cu medicul de familie:

– Dreptul de a-şi alege liber medicul de familie şi de a-şi putea schimba medicul de familie. Schimbarea medicului de familie este un act unilateral şi nu necesită aprobarea medicului de la care se pleacă sau a vreunei autorităţi.

– Dreptul la informare: Pacienţii au dreptul de a fi informaţi într-un limbaj inteligibil asupra stării lor de sănătate, asupra tratamentului şi a eventualelor alternative terapeutice (inclusiv asupra alternativei de a nu se trata), asupra gradului de risc al investigaţiilor şi manevrelor medico-chirurgicale.

– Dreptul la gratuitatea actelor medicale care fac parte din „pachetul asigurat” cum ar fi: consultaţii la cabinet, primirea de reţete compensate sau, după caz, gratuite, vaccinările obligatorii, primirea de bilete de trimitere sau de internare. Medicul nu poate pretinde anumite tarife pentru astfel de acte medicale.

 

Obligaţii ale pacienţilor în raport cu medicul lor de familie:

– Obligaţia de a se prezenta la consultul anual care are rol profilactic (caută sa prevină apariţia sau agravarea bolilor) precum şi la vaccinari în cadrul campaniilor de vaccinare obligatorie.

– Obligaţia de a-şi anunţa medicul de familie când: s-au înscris la un alt medic de familie; un alt medic le-a prescris un anumit tratament sau o investigaţie, au apărut modificări în starea de sănătate sau în datele personale (de exemplu schimbarea numărului de telefon)

 

Drepturile medicului de familie în raport cu pacientul său:

– Dreptul de a exclude pacienţi de pe lista sa de capitaţie pentru motive bine întemeiate (de exemplu: lipsa de civilitate în relaţia medic-pacient, nerespectarea în mod repetat a programării, nerespectarea tratamentului prescris sau a investigaţiilor cerute; restrângerea activitaţii cabinetului).

– Dreptul de a refuza cererea pacientului de a i se prescrie anumite tratamente, de a primi anumite trimiteri, de a se face anumite investigaţii, de a se elibera alte acte medicale (adeverinţe, concedii etc), atunci când există motive medicale sau de conştiinţă pentru acest refuz

 

Obligaţiile medicului de familie faţă de pacient:

– Obligaţia de confidenţialitate: Orice fel de detaliu referitor la pacienţi este considerat secret de serviciu şi nu poate fi divulgat.

– Obligaţia de a prescrie tratamentele sau investigaţiile pe care le consideră cele mai adecvate interesului pacientului.

 

Tratamente şi medicamente

Asiguraţii beneficiaza de medicamente cu sau fără contribuţie personală, pe baza de prescripţie medicală eliberată de către medicii care sunt în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. Lista cu medicamente de care beneficiază asiguraţii cu sau fără contribuţie personală se aproba prin hotărâre a Guvernului. În listă se pot include numai medicamente prevăzute în Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman. În unele situaţii, medicul de familie vă poate da o trimitere către un medic specialist care, în urma unor consultaţii de specialitate, vă va acorda reţeta corespunzătoare sau va completa o scrisoare medicală pentru eliberarea reţetei de către medicul de familie.

 

Acte necesare înscrierii la medicul de familie:

  • copie act identitate adulţi/certificate de naştere copii;
  • adeverinţă de la locul de muncă (sau talon de pensionar);
  • talonul de şomer pentru persoanele înregistrate ca şomeri;
  • carnet de student sau adeverinţă, pentru studenţii de până la 26 de ani;
  • dovada achitării contribuţiei la CASMB pentru persoanele fără venit.