Medicina Muncii

Serviciile de medicina muncii oferă soluţii integrate adaptate oricăror solicitări venite din partea mediului de afaceri, creând atât pentru angajator, cât și pentru angajat o serie de avantaje și beneficii care vor contribui la creșterea productivității muncii în companie.

Prin serviciile de medicina muncii se urmărește identificarea riscurilor profesionale și testarea aptitudinii în muncă a angajaților, promovarea stării de sănătate a acestora, prevenția îmbolnăvirilor legate de profesie, diagnosticul precoce al afecțiunilor profesionale și scăderea absenteismului.

Fiecare angajat beneficiază de abordare individuală, conform cu domeniul în care își desfășoară activitatea compania și atribuțiile pe care le are acesta în cadrul companiei.

Servicii de medicina muncii

 • Participarea la evaluarea riscurilor privind îmbolnăvirile profesionale și accidentele de muncă;
 • Monitorizarea stării de sănătate a angajaților prin:
  • stabilirea aptitudinii în muncă și eliberarea fișei de aptitudine;
  • examene medicale la angajare
  • examen medical de adaptare
  • control medical periodic
  • examen medical la reluarea activitatății
 • Participarea la ședințele Comitetului de Sănătate și Securitate în Muncă;
 • Îndrumarea activității de reabilitare, reconversie și reorientare profesională în caz de accident de muncă, boală profesională sau legată de profesie, afecțiuni cronice;
 • Consilierea angajatorului privind adaptarea muncii și a locului de muncă la caracteristicile psihofiziologice ale angajaților;
 • Întocmirea documentației pentru concediile de risc maternal;
 • Cursuri de prim ajutor la locul de muncă;
 • Examenele medicale suplimentare prevăzute în leigslația în vigoare pentru stabilirea aptitudinii în muncă, se pot efectua în totalitate la sediul firmei noastre:
 • Examen psihologic

Dispunem de aparatură necesară efectuării examenelor de screening specifice medicinii muncii:

 • Electrocardiogramă
 • Audiogramă
 • Spirometrie
 • Viziotest

Posibilitatea ca echipa noastră să efectueze examenele medicale și investigațiile (recoltări de analize, ECG, audiometrie, spirometrie, viziotest) la sediul companiei angajatoare, dacă se asigură condițiile minime necesare desfășurării actului medical.

Nr.crt Denumire serviciu Preţ
1 Audiograma 30 RON
2 EKG 30 RON
3 Psihologic medicina muncii 35 RON
4 Spirometrie 30 RON