• Tel: +40332.440.850
  • Email: cmbiodev@gmail.com
  • Program de lucru: 07:30-17:30

Echipa BIODEV

Pentru BIODEV STRĂPUNGERII SILVESTRU

Pacienţii pot accesa

Logare pacienţi

Medicii pot accesa

Logare medici

Partenerii pot accesa

Logare parteneri

Pentru BIODEV BULEVARDUL PRIMĂVERII

Pacienţii pot accesa

Logare pacienţi