BIODEV MEDICAL CENTER


BIODEV MEDICAL CENTER funcţionează din 2007, beneficiind de un spaţiu generos şi modern amenajat. Încă de la început, s-a dorit un laborator performant de analize medicale şi multiple dotări pentru o gamă largă de explorări paraclinice.

Laboratorul efectuează în regim ambulator o gamă largă de analize medicale conform standardelor de calitate internaţionale. Investigaţiile diferite precum alergologie, biologie moleculară, biochimie, hematologie, imunologie, markeri cardiaci, endocrini, osoşi, tumorali, serologie, microbiologie şi toxicologie, se realizează de către un colectiv valoros de specialişti (medici primari şi specialişti de laborator, biologi, biochimişti, asistenţi) cu experienţă şi profesionalism dovedite, care cunosc şi aplică cele mai noi metode de testare şi utilizează echipamente de analiză performante.

Certificări

Preocuparea pentru calitatea serviciilor a fost o prioritate pentru laborator. Astfel s-a implementat, evaluat şi menţinut un sistem al calităţii atât intern cât şi extern în conformitate cu cerintele SR EN ISO 15189:2007. Totodată, laboratoul face parte din organizaţia PALMED (Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice) şi Alianţa pentru Sănătate din Romȃnia.

Control extern de calitate

Evaluarea externă a calităţii sau compararea interlaboratoare constă ȋn evaluarea performanţelor laboratorului prin compararea cu performanţele obţinute ȋn alte laboratoare care utilizează aceeaşi metodă şi/sau acelaşi echipament, metode şi echipamente diferite şi reactivi furnizaţi de acelaşi producător sau de către producatori diferiţi. Laboratorul BIODEV primeşte periodic din partea coordonatorului schemei de control un raport ce arată performanţa rezultatelor laboratorului ȋn comparaţie cu cea a altor laboratoare ȋnscrise în acelaşi program.

Dotări

Toate aparatele centrului medical BIODEV MEDICAL CENTER sunt computerizate şi automate, fiind verificate de către Institutul Național de Metrologie, astfel încât sistemul de analiză statistică evolutivă în timp a stării de sănătate a pacienţiilor noştri atinge cele mai înalte cote ale calităţii.

Contract cu Casele de ASIGURĂRI

Integrarea centrului BIODEV MEDICAL CENTER în sistemul de asigurări de sănătate românesc a început încă din momentul inaugurării acestuia, odată cu încheierea contractului de prestări servicii medicale cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CAS IAŞI), precum şi cu CASAOPSNAJ.

Medici colaboratori

Menţinerea şi creşterea satisfacţiei pacienţilor, diversificarea serviciilor medicale, precum şi educaţia medicală continuă sunt principalele obiective ale laboratorului BIODEV MEDICAL CENTER. Astfel, medicii de familie şi cei specialişti (atȃt cei aflaţi ȋn contract cu CASIS, cȃt şi cei ȋn contract cu CASAOPSNAJ) sunt informaţi periodic cu privire la noile oferte de analize şi promoţiile pe care laboratorul le desfăşoară. Reprezentantul medical al BIODEV MEDICAL CENTER este cel care se ocupă de iniţierea, menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor profesionale cu medicii şi echipele medicale din spitale și policlinici.